• CEDR Pardubice o.p.s.

  CEDR Pardubice o.p.s. poskytuje pracovní a psychosociální rehabilitaci. Provozuje socioterapeutické (pracovní a rehabilitační) dílny a denní centrum s volnočasovými aktivitami pro dospělé duševně nemocné. Služby nabízí v regionu Pardubicka a na Žamberecku.

  www.cedrops.cz

 • Adopce na dálku

  Arcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt ADOPCE NA DÁLKU. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a zároveň tím i dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření vzájemných osobních vztahů, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují jako „adoptivní rodiče“.

  Takovým „rodičem“ se stala i kapela Vypsaná fiXa adoptováním dívky Prossy Nabbaleke, jejíž školní rok hradila z výtěžku festivalu Uganda. V současnosti máme adoptované dvě dívky: první se jmenuje Yashika W. Lobo a je z Indie, druhá – Gloria Anirwoth - pochází z Ugandy.

  www.adopcenadalku.cz