• Milí přátelé i náhodní kolemjdoucí, 12. ročník našeho benefičního festivalu se blíží! Pro ty, kdo nevědí, On the Road je (nejen) hudební akce, která se koná v areálu autokempu U Čochtana nacházejícím se v blízkosti Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Náš festival má hned dva cíle – pomocí hudby přinést aspoň trochu radosti návštěvníkům. A v neposlední řadě chceme podporovat organizace, které pomáhají bližnímu svému, jmenovitě Adopci na dálku a CEDR Pardubice, o. p. s.

    V pátek a sobotu 25. a 26. srpna to teda vypukne. A kdo přijede letos? Vladimír Mišík? Petr Váša a Ty syčáci? Už jsme doma? A kdo dál? Ty?