• Doprava

    Na akci lze dorazit trolejbusem číslo 3. Areál je asi 5 minut chůze od konečné zastávky. Prohlédněte si mapu. Z Pardubic tradičně vyjíždí cyklojízda. Ideální, pokud se na festival chcete dostat na kole. Pro ty, kteří přijedou autem, bude připraveno parkoviště.

  • Ubytování

    Přespat je možné ve stanovém městečku, které je hned vedle areálu. Svůj stan si zde můžete postavit zdarma. Velká část plochy bude osvětlena. Městečko je nicméně nehlídané, proto doporučujeme nebrat s sebou cenné předměty!

  • Bezpečnost

    Jelikož se jedná o relativně menší areál, není z bezpečnostních důvodů dovoleno brát s sebou dovnitř psy. Dále není dovoleno vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty. Rovněž není dovoleno vnášet s sebou vlastní jídlo a pití. Pitná voda bude volně k dispozici.